تبلیغات
میوه های بهشتی - خوشبختی

خوشــــــــــبختی داشتن کســـــی است

  

که بیشـــتر از خـــودش

  

تــ ــ ــ ــ ــو را بــخواهد

                                        ... 

و  

بیشـــتر از تــ ـ ـ ـ ـــو 

 

هیـــــ♥ــــــچ نخواهد

و  

 

تــــــ♥ــــو ...

  

برایش تـــ ــ ــ ــمام زندگی باشی ...


خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدایا


شکرت که این سیب را به من دادی..
آخرین ویرایش در دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 ساعت 03:54 ب.ظ بود
در روز دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 ساعت 03:46 ب.ظ | انار بانو | نظرات

  • مدرسه نونهالان
  • جاده ماز
  • آنکولوژی
  • غلام موزیک