تبلیغات
میوه های بهشتی - توباشی..

تمام دنیا هم که بروند...


تمام دنیا هم که نباشند..


تمام دنیا هم که مرا نخواهند...


تمام دنیا هم که آوار شود بر سرم...


تمام دنیا هم که دل خراب مرا خرابتر کنند...

تو هستی...


آغوش تو باشد، بوسه‌‌های تو باشد؛ همین برای یک عمر زندگی‌ کافیست!

آخرین ویرایش در دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 ساعت 10:16 ب.ظ بود
در روز دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 ساعت 10:14 ب.ظ | انار بانو | نظرات

  • مدرسه نونهالان
  • جاده ماز
  • آنکولوژی
  • غلام موزیک