تبلیغات
میوه های بهشتی - خانم تو
من یه دخترم


اگه خودمو لوس نکنم،اگه باهات قهر نکنم،ناز نکنم


اگه از نظر دادنات خوشحال نشم


اگه به خاطر  تو بخودم نرسم


اگه سر به سرت نزارم،اگه برات گریه نکنم


اگه وقتی پاستیل می بینم پیرهنتو نکشم


اگه لب و لوچه اویزون نکنم تا بغلم کنی


اگه بهت نگم اقامون


اگه برات مظلوم بازی درنیارم


اگه از سروکولت نرم بالا،اگه برات عشوه نیام


اگه گوشتو نپیچونم نگم تو فقط مال منی


اگه ناغافل دستاتو نگیرم


اگه وقتی کار بدی کردم با ترس بهت نگم


اگه لج بازی نکنم


اگه...


اون موقع که دیگه تو دیوونم و عاشقم نمیشی!!!!


تو عاشق اینی که من یه خانوم کامل باشم ،


خانوم توآخرین ویرایش در دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 ساعت 09:57 ب.ظ بود
در روز دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 ساعت 09:54 ب.ظ | انار بانو | نظرات

  • مدرسه نونهالان
  • جاده ماز
  • آنکولوژی
  • غلام موزیک